Доказаха съществуването на свързваща галактиките материя

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

NASA / WMAP Science Team
Ивайло Красимиров

Трудно е да си представим безкрайната вселена, в този смисъл още по-трудно е да я изучаваме. Изследователите обаче, правят това с компютърни модели и симулации. Именно чрез симулации и компютърни модели учените предсказаха съществуването на  тъмната материя.  Тези симулации показват, че многобройните галактики във вселената трябва да са свързани помежду си с материя, която обаче, досега никога не беше наблюдавана. Сега два екипа от изследователи, независимо един от друг, успяха да видят тази материя – „пълнеж“ между галактиките при разиграването на симулационни модели на вселената.

От десетилетия компютърните модели и симулациите предсказваха съществуването на частиците наречени бариони, (частици по-малки от атомите, като нуклеони, протони и хиперони), които се намират в пространството между отделните галактики, като по този начин ги свързват. Теоретично се предвижда съществуването на десет пъти повече бариони в сравнение с тези, които могат да се видят вътре в галактиките, като според  учените, тези които са в пространството между галактиките са 90%.

Съществуването на тези бариони – „пълнители“ между галактиките е важно, защото ако те не са там или са по-малка или по-голяма част от теоретично предсказаното, тогава би имало нещо грешно в теорията. Проблемът идва от там, че тези частици – „пълнители“ между галактиките са толкова разпръснати, редки и студени, че нито един от днешните телескопи не може да ги  хване.

При тези условия, два екипа, работещи независимо един от друг, решават вместо да ги търсят между две галактики, да ги търсят едновременно между много двойки галактики. Те постигат това, като наблюдават образите на стотици хиляди двойки галактики чрез сателита Планк и ги наслагват една върху друга.

Като добавят стотици хиляди образи един върху друг те усилват невероятно слабия сигнал идващ от материята – пълнител между галактиките и така  я правят видима и достатъчно ярка, за да бъде открита. Съгласно това откритие, в материята между галактиките не само че има бариони, но тяхното количество е точно колкото е предсказано от теорията, достатъчно за да се образува този „пълнеж“ между галактиките и в същото време недостатъчно за да станат те видими за телескопите.

Откритието е добро потвърждение за правилността на изводите направени на базата на симулационни компютърни модели. След като така са открити частиците запълващи пространството между галактиките, чрез симулации могат да се разучат още неясни за науката явления, като тъмната материя например.

Категории на статиите:
Вселена

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори