Континентите са толкова големи заради развитието на живота

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

© Encyclopædia Britannica
Антония Михайлова

Върху безжизнената планета континентите са заемали не повече от 30% от повърхността и дори доста по-малко (сега процентите са 40).

Това сочи модел на еволюцията на планетата с отчет на влиянието на живите организми върху размера на континентите и тектониката на плочите, създаден от Денис Хонинг (Dennis Höning) и Тилман Шпон (Tilman Spohn) от Германския аерокосмически център при Института по планетология в Берлин.

Учените докладвали резултатите на годишната среща на Европейското геофизично общество във Виена (Австрия), става ясно от статия в Science.

Размерът и формата на континентите до известна степен се контролират от биосферата, смятат учените. По-конкретно биосферата изработва кислород и образува уникалната земна атмосфера, която влияе на химичните процеси на повърхността на Земята – обветряне, ерозия на планинските скали.

Земната кора преобразува живите организми, например корените на растенията понякога проникват в планинските породи и ги разрушават, а микроорганизмите участват в преобразуването на планинските породи.

Учените припомнят отдавна известния факт, че животът на Земята се е зародил преди около 3,5 млрд. години и приблизително по същото време е започнало движението на континентите – процес, продължаващ и до днес.

Но каква може да е връзката между двата процеса? Планетолозите от Германия построили модел на еволюцията на планетата и живота на нея и изяснили, че отначало, с намаляването на обветрянето и ерозията, континентите остават обширни, но с времето, ако от модела се премахне животът, континентите се смаляват.

Сега те заемат 40% от повърхността на планетата. Без биосферата в най-добрия случай те биха заемали 30%, а в най-лошия – 10% от повърхността на Земята.

Изследователите предлагат следното обяснение на влиянието на биосферата върху тектониката на плочите – известно е, че плочите с континентите се сблъскват помежду си, след което техните маси се спускат надолу в мантията, където се претопяват.

Седиментното покритие на континентите съдържа голямо количество вода, до 40%, океанската кора е още по-наситена с вода, тъй като е покрита с нея. Когато целият този пропит с вода материал попадне в мантията, той предизвиква кипене, което се проявява във вид на мощен вулканизъм и изливане на лава.

Например такъв род вулканизъм съществува в покрайнините на моретата от Далечния изток, в зоната на Алпийския нагънат пояс. Започва един вид продължителна обратна връзка – повече вода попада в мантията, мощен вулканизъм и движение на плочите по планетата.

Ето защо планетолозите Хенинг и Шпон смятат, че ако не беше биосферата, в мантията би попадала по-малко вода и в крайна сметка размерите на континентите биха се съкратили. Учените смятат дори, че съотношението на площта на континентите и океаните може да се смятат за един от индикаторите за търсене на обитаеми планети във Вселената.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Природа

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори