На всеки осем секунди се ражда Хигс бозон

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

© Asimmetrie/Infn
Антония Михайлова

На на всеки осем секунди се ражда Хигс бозон в горните слоеве на земната атмосфера без всякаква помощ от страна на физиците, твърди ново изследване.

Космическото лъчение с високи енергии, сблъсквайки се с атомите на въздуха, разцепва техните ядра, предизвиквайки поток мезони, които на свой ред водят до нови сблъсъци на нови частици, докато енергията не спадне.

Някои космически частици имат енергия значително над тази, която се използва в експериментите на Големия адронен колайдер. Този факт е навел физика Йозуа Юнгер (Josua Unger) от Техническия университет на Дрезден на извода, че в горните слоеве на атмосферата сблъсъците между частиците могат да водят до образуването на Хигс бозони.

Според изчисленията на Юнгер, изхождайки от интензивността на космическите лъчи, може да се предположи, че Хигс бозон се появява в атмосферата на всеки осем секунди.

Уви, откриването на атмосферните частици на Хигс по продуктите на техния разпад няма да е лесно. За тази цел ще бъде необходимо да се покрие цялата планета с мюонни детектори.

Категории на статиите:
Физика

Коментарите са затворени.

Мегавселена