Населението на Китай може рязко да нарасне

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Антония Михайлова

В близко бъдеще населението на Китай може да нарасне рязко, а делът на Индия в световния БВП да надмине този на САЩ и ЕС.

Най-големите страни на планетата ще играят голяма роля в икономиката – това ще помогне рязко да се ускори развитието на цивилизацията.

Експерти от международната мрежа консултантски и одиторски компании Price Waterhouse Coopers (PWC) са анализирали перспективите за развитие на световната икономика към 2050 година.

В центъра на вниманието им е паритетът на покупателната способност (ППС), тоест изчисляването на доходите не по курса на националните валути, а по броя на определени стоки и услуги, които може да се закупят в различните страни.

ППС позволява по-точно да се изчислят в единна валута различните икономически показатели, например БВП на две страни.

В изследването си PWC използва демографски прогнози на ООН и отчита различни варианти в политиката на управление на раждаемостта в Китай. Сега протича смекчаване на политиката по ограничение и в близките няколко години се очаква отмяна на правилото „едно семейство – едно дете“.

Прогнозируемото население на Китай в съответствие с предполагаемото ниво на раждаемост и смъртност.

През 2015 година Китай очаква минимум милион повече новородени благодарение на смекчената политика на ограничение на раждаемостта. През 2014 г. в Китай са се родили 16,9 млн. деца – с 470 000 повече, отколкото през 2013 г.

Освен това към края на 2014 г. около 1 млн. граждани на Китай са подали заявка за разрешение за второ дете, така че през настоящата година броят на новородените съществено ще нарасне.

След като политиката на ограничение на раждаемостта бъде свалена, в Китай се очаква бейби бум, който ще продължи 5–8 години. Благодарение на това, по изчисления на Китайската асоциация в областта на населението, броят на жителите на Китай бързо ще расте и ще бъде, както следва:

1,43 млрд. през 2020 г.;

1,53 млрд. през 2030 г.;

1,6 млрд. през 2040 г.;

1,65 млрд. през 2050 г.

Своя принос в ръста на населението ще внесе и увеличената продължителност на живота, свързана с развитието на медицината и по-високото ниво на живот.

Брой на населението на Китай в съответствие с различните прогнози за нивото на раждаемост.

Има и други прогнози, предсказващи краткосрочен ръст на раждаемостта с последващо снижение. По оценки на китайските чиновници и някои учени отказът от ограничение на раждаемостта може да доведе до 10-процентов ръст на раждаемостта – от сегашните 1,6 раждания на една жена до 1,8 (до въвеждането на ограничението през 1970 г. те са били 5,8).

По прогноза на PWC с такива темпове на ръст населението на Китай ще достигне своя пик от 1,45 млрд. през 2030 година, а след това ще се снижи до 1 млрд. към края на текущото столетие. При това населението на Китай ще продължи да старее – възрастните хора ще бъдат една четвърт от населението към 2050 година.

По такъв начин Китай върви по пътя на развитите страни, където нивото на населението се стабилизира, но при това делът на възрастните хора нараства. Въпреки това в близките години Китай ще има достатъчно човешки ресурси за поддържане на ценовата конкурентоспособност на своята продукция, докато в същото време ще се изостри проблемът с недостига на земни ресурси.

Също така, по прогнозите на PWC, към 2030 година друга азиатска страна – Индия, рязко ще увеличи своя икономически потенциал. Делът на Индия в световния БВП по паритет на покупателната способност ще нарасне от 16,5% през 2014 г. до пиковата стойност от около 20% през 2030 година. По-просто казано, по принос в световния БВП Индия може да надмине ЕС през 2044 година, а САЩ – през 2049 г.

Като се отчита ръстът на Индия и Китай, делът на САЩ и ЕС в световния БВП по паритет на покупателната способност неотклонно ще се снижава от около 33% през 2014 г. до около 25% през 2050 г.

По такъв начин двете най-големи развиващи се азиатски страни постепенно ще излязат на пътя на развитите страни и към края на столетието може да попълнят техния списък.

Благодарение на това словосъчетанието „Златен милиард“ ще загуби актуалност и в комфортната обстановка на развитите страни ще живее почти половината от населението на планетата, което ще стане епохално постижение на нашата цивилизация.

Категории на статиите:
Синя луна

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори