Океанът на Европа се оказва „земен“ по свойства и състав

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

© NASA/ JPL-Caltech/ SETI Institute
Антония Михайлова


Подледният океан на Юпитеровия спътник Европа се оказва подобен на своите земни събратя по химичен състав и физически свойства, което увеличава шансовете за съществуване на живот в него, съобщава Лабораторията за реактивно движение на НАСА (JPL).

„Изучаваме океана на друга планета, използвайки същите методи, които сме разработили за изучаване на кръговрата на енергия и компоненти в екосистемите на Земята. Кръговратът на кислород и водород в океана на Европа, както и в океаните на Земята, ще бъде един от ключовите процеси, дирижиращи неговата еволюция и живота на микробите, ако те съществуват там“, казва Стивън Ванс (Steven Vance) от JPL.

Ванс и колегите му стигнали до такъв извод, изучавайки как работи химичният баланс в океаните на Земята и как те обменят различни вещества с породите на дъното и с въздуха, леда и породите на повърхността. Разбирането как протича подобен обмен на други планети, е изключително важно за оценка на техните способности да поддържат живот – екзоокеанът например може да се окаже прекалено кисел, алкален или просто прекалено горещ за микроби.

Авторите на това откритие, публикували получените резултати в изданието Geophysical Journal Letters, са фокусирали вниманието си върху кръговрата на два ключови елемента за живот – водород и кислород. Тяхното количество във водата и степента на взаимодействие помежду им ще определя киселинно-алкалния баланс на океана, които ще задават възможни източници на „храна“ за микроби и управлението на много други фактори.

Главен източник на водород в океаните на Земята и Европа се явяват алкални породи на дъното на морето, встъпващи в реакция с водата, при които се отделя голямо количество водород. Такива породи се появяват на дъното на нашата планета в резултат на тектонски процеси, а на Европа те трябва да встъпват в контакт с водата благодарение на това, че каменното ядро на спътника на Юпитер постепенно ще се „пука“ с охлаждането, откривайки свежи залежи на алкални породи.

Кислородът на свой ред предимно ще се формира на повърхността на ледената обвивка на Европа в резултат на разлагане на водните молекули под действието на космическите лъчи и мощното магнитно поле на Юпитер, насочващо йоните слънчев вятър към нея. Тъй като ледената обвивка на океана на Европа постоянно се „пропуква4 и обновява, част от този кислород ще попада назад във водата.

Ванс и колегите му са изчислили количеството на едното и другото вещество, изработвано от океаните на Европа, и са стигнали до извода, че нейният океан ще произвежда около 10 пъти повече кислород, отколкото водород.

Това като цяло съответства на случващото се на Земята и говори, че химичният баланс във водите на Европа е приблизително същият, както и в океаните на нашата планета. Този факт според учените значително увеличава шансовете за откриване на живот на Европа.

Категории на статиите:
Космос

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори