Откриха организми, недокоснати от еволюцията

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Срезове на породи, съдържащи фосилизирани серобактерии (тъмните участъци), на възраст 1,8 (вдясно) и 2,4 (вляво) млрд. години.
© J. William Schopf/UCLA Center for the Study of Evolution and the Origin of Life
Антония Михайлова

С хода на времето еволюцията изменя повечето живи организми на нашата планета.

Историята познава случаи, когато някои същества са придобивали или губили отделни признаци буквално пред очите, само за едно десетилетие.

По-често метаморфозите продължават хиляди и милиони години. Но както става ясно, някои видове все пак са заобиколени от еволюцията.

Международен екип учени са установили, че наскоро открит вид дълбоководни серобактерии не са се променяли през последните две милиарда години.

В периода преди 2,4 и 2,2 милиарда години така наречената кислородна катастрофа съществено е изменила биологичното разнообразие на Земята. Разпространилите се навсякъде анаеробни цианобактерии са произвеждали толкова кислород, че той е започнал бързо да се натрупва в атмосферата.

Това събитие било съпровождано и с интензивно натрупване на сулфати и нитрати в океана, които са служили за храна на бактериите и са допринасяли за тяхното процъфтяване.

Учените изследвали образци от фосилизирани серобактерии, съхранени в дънни породи на западното крайбрежие на Австралия. С помощта на съвременни технологии те установили, че организмите на възраст 2,3 млрд. години по нищо не се отличават от своите вкаменели потомци на възраст 1,8 млрд. години.

Освен това двете групи микроорганизми точно приличат на съвременните серобактерии, открити край бреговете на Чили.

„Изглежда поразително, че тази форма на живот не е претърпяла изменения в продължение на повече от два милиарда години, което е почти половината от историята на Земята – казва водещият автор на изследването, палеобиологът Уилям Шопф от Калифорнийския университет в Лос Анджелис. – Като се отчита, че еволюцията е признат факт, нейното отсъствие също трябва да бъде обяснено.“

Учените смятат, че в дадения случай изключението се потвърждава от Дарвиновата теория. Според нея живите същества се развиват в резултат на мутации, които им помагат по-добре да се приспособяват към измененията на околната среда. Но от друга страна, ако условията на живот остават постоянни, развитието трябва да спира.

„Правилото на биологията гласи – не еволюирай, ако наоколо няма физически или биологични изменения. Това не противоречи на Дарвин. Тези микроорганизми идеално са се приспособили към своята проста, много стабилна среда – казва Шопф. – Обратното, нашето разбиране на теорията на Дарвин би било сериозно изкривено, ако серобактериите се бяха изменили в тази постоянна среда.“

Сравняване на съвременни и изкопаеми серобактерии.
© J. William Schopf/UCLA Center for the Study of Evolution and the Origin of Life

В своята работа учените за първи път използвали редица революционни методи за анализ на фосили. Например те изучили химичния състав на древните бактерии с помощта на рамановска спектрометрия – комбинационно разсейване на светлината, улавяйки колебанията на молекулите под въздействието на лазер.

Освен това те получили триизмерни изображения на изкопаеми клетки под конфокален лазерен сканиращ микроскоп.

Резултатите от изследването са публикувани в изданието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Категории на статиите:
Природа

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори