Променят средната атомна маса на 19 елемента

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

LeVanHan/Wikimedia Commons
Антония Михайлова

Международният съюз по теоретична и приложна химия (IUPAC) е гласувал промяна на стандартната атомна маса на 19 елемента от Периодичната система на химичните елементи.

Решението е взето с гласуване след годишното събрание на специалната комисия на съюза, проведено през август тази година. Измененията се внасят във връзка с получаването на по-точни данни, както и от препоръки от страна на Геоложката служба на САЩ (U.S. Geological Survey).

Припомняме. Атомна маса е усреднената маса на всички изотопи на даден елемент, с отчитане тяхното процентно съотношение. Атомната маса също е позната като относителна атомна маса или средна атомна маса. Атомна маса на даден изотоп е масата на изотопа, измерена по скала, в която въглерод-12 (12С) има маса точно 12 единици. Атомната маса на никой друг изотоп не е цяло число.

Проблемът е в това, че количеството на всеки химичен елемент (и неговите изотопи) на Земята може да се променя. А тъй като атомната маса се определя като среден показател, то колкото по-разпространен е един или друг изотоп в природата, толкова повече той ще влияе на значението на атомната маса.

Също върху приетата за стандарт средна маса влияе точността на получените резултати от изследвания, тоест доколко верни данни се предоставят в хода на работата с едни или други инструменти. Затова колкото повече образци се получават, толкова по-близо са учените към установяването на точната маса на всеки елемент. Именно затова в Периодичната таблица постоянно се нанасят корекции.

Сега ще бъдат променени данните за атомната маса на 19 химични елемента. Това са злато, кадмий, арсен, алуминий, молибден, селен, торий, берилий, флуор, фосфор, скандий, манган, кобалт, итрий, ниобий, цезий, празеодим, холмий и тулий.

Най-значителна ще бъде промяната на средната маса на селена, тъй като информацията за него не е преразглеждана от 1934 г. „Това е рядък случай. Обикновено данните за атомната маса на елементите се преразглеждат доста по-често”, казва секретарят на комисията по изотопния състав и атомното тегло Юрис Мейджа.

Основно изменения са нанесени едва в последния знак след десетичната запетая. Така например атомната маса на златото се променя от 196,966569(4) на 196,966569(5), където цифрата в скобите обозначава неопределеност в следващите цифри.

Измененията на пръв поглед изглеждат незначителни, но може да имат голямо практическо значение за изследванията в областта на химията и ядрената физика.

„Точното значение на атомните маси е необходимо за разбиране на фундаменталните закони на физиката. Спомням си как през 2005 година учените решиха да препроверят Айнщайновата формула E=mc2 и успяха да го направят само благодарение на точното знание на атомните маси на силиция и сярата”, разказва Мейджа.

Подробна информация за измененията, внесени в таблицата на Менделеев, ще бъде публикувана в сп. Pure and Applied Chemistry през 2014 г.

С краткото изложение можете да се запознаете в съобщението на Международния съюз по теоретична и приложна химия.

Категории на статиите:
Наука

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


*

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори