Ролята на арт терапията в холистичния подход на лечение

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Антония Михайлова

Еволюцията на съзнанието предоставя възможността да бъде възстановен първоначалният матричен модел на ДНК.

Способността за нанасянето на корекциите в тази софтуерна програма е строго индивидуална и зависи от точката на еволюция, до която е достигнала личността.

Физическите проблеми са следствие от психоемоционалните модели на поведение и отношение. Те от своя страна са обусловени от нивото на съзнание и натрупаните опитности. Ето защо лекар и психолог трябва да работят в екип.

От друга страна, психологът трябва да притежава силно развита интуиция, за да определи въпросното ниво, нещо, което засега не се използва в практиката. Причината пациентът да върне отново предишното си здравословно състояние е, че не се предлага алтернатива – с какво и по какъв начин да бъдат заменени освободените стари психоемоционални модели.

Психологията е науката, която изучава съзнанието

Тя символично разделя съзнанието на подсъзнание, където са натрупани опитностите (положителни и отрицателни), които може да са наследствени или придобити, и съзнание, което е оперативният модул за работа в света, в който пребиваваме.

Тези две части са твърде ограничени в сравнение с останалата част – свръхсъзнанието, която ние наричаме безгранично информационно поле. Ако се позовем на квантовата физика, това е вълновата функция на обекта, която се простира до края на Вселената.

За да бъде в състояние човек да работи правилно с оперативния модел на съзнанието, той трябва добре да опознае дебрите на своето подсъзнание. Там са отложени моделите на поведение, върху които емоцията е наложила своя траен отпечатък. Този емоционален отпечатък е причина за  трудностите при осъзнаването и освобождаването им.  

Всеки човек търси начини да изрази себе си. Болестите са следствие на потисната креативност. Причините за това най-вече се коренят в детството, когато е бил блокиран някой от основните инстинкти като дишане, спане, хранене, комфорт, движение, което по-късно става предпоставка за създаване на негативните емоции и „фалшивите“ социални реакции. Наричаме ги фалшиви, защото не изразяват истинската същност на конкретния човек.

Както гласи старата поговорка, духът може да обитава само в здраво тяло. За да може човек безопасно да навлезе в свръхсъзнанието, необходими са съвършен физически проводник и опитности, изчистени от емоцията. Не мислете, че емоциите са някакъв сурогат, те имат своето място в еволюцията.

Чрез тях ние осъществяваме взаимоотношения. Целта на всяка опитност е да потъне в подсъзнаваното и да се превърне в инстинкт. Това не би могло да се случи, ако тя все още е обагрена от съпътстващите я емоции. Хората, които наричаме гении, имат достъп до безграничното информационно поле, свръхсъзнанието, откъдето черпят идеите, които променят света.

Арт терапията

Арт терапията, това е безопасно пространство, оградено от кадифената рамка на творческия акт, в който човек може да се впусне в дълбините, да изследва, да позволява, да вижда, да приема, да реагира, да споделя.

Изкуството и творчеството са нещата, които ни отличават като човешки същества, помагат ни да се свързваме помежду си и да общуваме. Външният свят е нашето огледало, което ни дава възможност да коригираме поведенческите модели.

Художникът се свързва с материалния свят чрез своите изразни средства. Цветовете върху палитрата отразяват чувствата в душата. Изкуството е реакция, която придвижва участника от едно пространство към друго и свързва чувства, мисли и прозрения. Чрез него човек може да осъществи връзка с нивата на свръхсъзнанието, както и да се потопи в моделите на подсъзнанието.

Освен да пресича граници и да интегрира знание, изкуството има и друга специфична способност. То дава пространство на парадоксите. Образите могат да съдържат повече информация, отколкото сме способни да възприемем наведнъж с рационалния ум. Символите се надигат отвътре, от неосъзнаваното, като му придават неизразими форми. Те носят познание и осмислянето на тяхното значение разбулва тайнството на свързаността.

Знаците са нещо различно от символите. Те са ключът за разшифроване на собствения символичен език. Те посочват конкретната реалност, докато символите отразяват една динамична действителност, която непрекъснато се променя.

Думите се стремят да поправят неяснотата на символа, но тази неяснота дава възможност за движение, тя не е фиксирана. В самото естество на езика стои разделението, като целта е да се идентифицира конкретният обект правилно.

Изкуството е безопасно средство за изразяване на неизследваните страхове или на онези измерения на съществуването, над които дори не може да се размишлява. Чрез символи, знаци и цветове живописта ще ви помогне да намерите верния път за вашето творческо изражение.

Един семинар, наречен „Многоизмерна реалност“

Някои изпитват съпротива да опитат художествените материали, тъй като сравняват изкуството с професионалната изява. Техният страх изчезва, когато осъзнаят, че в този семинар не се набляга върху крайния продукт, а върху самия процес. В арт терапията крайният продукт няма същата тежест, както е при творческия процес. Важно е самото пътуване към себе си.

Ще разгледаме една картина и ще разтълкуваме знаците, образите и символиката, изразени в цветове. Картината е израз на постигнатата крайна реализация чрез освобождаване на утвърдените модели и нов поглед към реалността

© Академия Юнити

Картината е рисувана от жена, която търсеше промяната в своя живот. Всеки цвят от спектъра е изразител на определени емоционални характеристики, които активират определени психични сили. Осъзнаването на негативните емоции и „фалшивите“ социални реакции променя и цветовата гама във всяка следваща картина.

В центъра на картината е изрисувана птицата Феникс, която се възражда от пепелта. Чрез този образ-символ тя е изразила желанието си за нов живот. Полетът е между двете начала – двете полярности в светлинния спектър – червено и синьо. Това е нейният стремеж да се научи да балансира между доброто и злото.

Под птицата виждаме океана на неограничените възможности, които животът предлага. В далечината е показана богата гама от цветови нюанси. Това са нови предизвикателства, нови възможности, нови реализации. Дълбокото вътрешно преживяване по време на семинара ѝ даде възможност да обогати своята емоционална интелигентност, чрез която да намери нови форми за своята реализация.

В края на курса тези, които успеят да постигнат психоемоционален баланс, постигат и майсторство в работа с цветове и форми.

Академия Юнити

Категории на статиите:
Аз, човекът

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори