Щастието може да се предскаже с уравнение

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Wikimedia Commons
Антония Михайлова

Математици от Лондонския университетски колеж смятат, че човешкото щастие може да се предскаже с използването на формула.

Учените извели идеалното уравнениe, с което може да се прогнозира не само колко добре ще се развиват нещата при отделен човек, но и дали ще бъдат надвишени неговите очаквания.

Новото уравнение предсказва с точност как именно хората ще осъзнават своето състояние от момент към момент, като се основават на данни за последните ситуации. Формулата отчита такива фактори като получаваното възнаграждение и очакването, които има човек по време на изпълнението на задачите по вземането на решения.

Учените открили, че общото богатство, натрупано в хода на експеримента, не е оптимален индикатор на щастието. Вместо това най-добрият предвестник на човешкото щастие се оказало съотношението между възнаграждението и очакването. Очакванията например зависят от това дали наличните варианти за действие ще доведат до положителен или отрицателен резултат.

В статия, публикувана в сп. PNAS, учените изучават взаимовръзката между щастието и възнаграждението, а също изследват невронните процеси, свързани с чувствата, които имат решаващо значение за нашия съзнателен опит.

Досега беше известно, че жизнените събития влияят на състоянието на щастие на индивида, но психолозите не разбираха ясно ще бъдат ли щастливи хората от момент към момент, когато вземат решение и получават резултати, произтичащи от това решение. Новото уравнение било изведено специално с тази цел.

Авторите на новото изследване смятат също, че представите за субективните състояния количествено ще помогне в решаването на проблемите с разстройствата на настроенията. В бъдеще математическото разбиране на емоционалната реакция на човека на създалите се обстоятелства може да доведе до създаването на ефективен метод за лечение на психически разстройства.

В експеримента взели участие 26 души, които трябвало да изпълнят тест за вземане на решения. Във всички случаи съзнателният избор на човека водел или към получаване на парична награда, или към загуба на материални средства. На всеки етап участниците трябвало да отговарят на въпрос колко са щастливи в конкретния момент.

За получаване на по-точни резултати учените следили невронната активност на всеки от участниците с МРТ. Въз основа на тези данни бил създаден изчислителен модел, в който самодиагностиката на щастието била свързана с неотдавнашни възнаграждения и очаквания.

След това моделът бил тестван сред 18 420 участници в играта „Какво ме прави щастлив?“ (What makes me happy?) в приложението за смартфони The Great Brain Experiment, разработено от учени от UCL.

Изследователите с удивление открили, че същото уравнение може да се използва за прогнозиране на това, доколко щастливи ще са хората по време на игра на смартфона, независимо че тези участници могат да получат само едни очила, а не пари, както доброволците от първия експеримент.

„Очаквахме да видим, че неотдавнашните възнаграждения ще повлияят на щастието, преминаващо от момент към момент, но с учудване открихме колко важни са очакванията при определяне на състоянието на щастие.

В реални жизнени ситуации възнаграждението, свързано с вземането на решение, като например получаване на нова работа или встъпване в брак, често не се осъзнават от индивида за дълъг период от време, а нашите резултати показват, че очакванията, свързани с такива решения, добри и лоши, оказват значително влияние върху усещането за щастие“, разказва водещият автор на изследването Роб Рътлидж.

Така изглежда уравнението на щастието.
© Robb Rutledge, UCL

Рътлидж и колегите му доказали и верността на универсалната постановка „щастието е по-голямо, когато очакванията са по-ниски“. Заедно с това те открили, че очакванията също влияят на усещането за щастие дори преди да разберем изхода от решението.

Например, ако планирате да се срещнете с приятел в любимия ви ресторант, позитивните очаквания могат да увеличат щастието по време на формирането на този план. Новото уравнение фиксира различни ефекти от очакванията и позволява да се предскаже щастието въз основа на комбинираното въздействие на множество събития от миналото на човека.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Синя луна

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори