Търсят се неутрони, дошли от паралелна вселена

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

© NASA
Антония Михайлова

Физици от Белгия и Франция предлагат експеримент, в хода на който искат да открият неутрони, попаднали в нашата Вселена от друга.

В своята работа учените използвали представата за наблюдаемия триизмерен свят (нашата триизмерна брана) като за вложен в многоизмерно пространство (хиперпространство).

Това е теория, за първи път предложена през 20-те години на миналия век от физиците Теодор Калуца и Оскар Клайн, и включена в съвременната теория на струните и разширението на Стандартния модел с допълнителни измерения.

Изследователите смятат, че съществува неутрон, който може да бъде описан като суперпозиция на квантовите състояния на частиците на нашата брана и на съседна. В качеството на процедури по измерване (в дадения случай изясняване къде се намира неутронът) се предлага използването на ядрени сблъсъци в реактор.

Когато неутронът взаимодейства с ядрата от реактора, суперпозицията се разрушава и неутронът с известна вероятност ще се окаже на една от браните. Учените предлагат регистрирането на излитащите от реактора частици (на нашата брана) да става с детектор на основата на хелий-3.

Важна задача на експеримента се явява установяването на търсените неутрони сред тези, които изначално са се намирали в реактора.

Учените отбелязват, че първоначалният брой на такива частици в инсталацията е лесно да се изчисли, а защитата на реактора и детектора позволява да се снижи до минимум влиянието на фона (попадането на странични частици в детектора).

Неутроните също взаимодействат и с гравитационните полета. Тяхното малко изменение (например предизвикваните отклонения от орбитата на Земята от кръговата) може да доведат до разрушаване на суперпозицията.

Реакторът и детекторът на неутрони.

 

Поглед върху неутронната размяна между двете брани.

От една страна, това може да се отрази на експеримента, а от друга, може да се използва в него. За тази цел учените предлагат да се отчита годишното движение на Земята, което може да провокира установяване на състоянието на неутрона, съответстващо на неговото положение в нашата Вселена.

За своите експерименти физиците искат да използват реактора в института „Лауе-Ланжевен“ в Гренобъл. Аналогични експерименти, но с фотони, са предлагани от други учени. Опитите им обаче досега не са имали успех.

Експериментът е описан в arXiv.org.

Категории на статиите:
Космос

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори