Учени: „Открихме съществуването на фундаментално ново състояние на материята“

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

pixabay.com
Ивайло Красимиров

Физиците от Института за квантова информация и материя са открили първия 3D квантов течен кристал. Това е изцяло ново състояние на материята, което те очакват, че ще намери широко приложения в ултра бързите квантови компютри. При това откривателите мислят, че това е само „върхът на айсберга“.

Молекулите на стандартните течни кристали текат свободно, сякаш са течност, но остават насочени като при твърдата материя. Течните кристали могат да бъдат направени изкуствено, като тези в дисплеите на електронни устройства или да се открият в природата, като тези, намиращи се в биологичните клетъчни мембрани.

Квантовите течни кристали са открити за първи път през 1999 г .; Техните молекули се държат много като тези в обикновените течни кристали, но техните електрони предпочитат да се ориентират по определени оси.

Електроните на 3D квантови течни кристали проявяват различни магнитни свойства в зависимост от посоката, по която протичат по дадена ос. На практика това означава, че електрифицирането на тези материали ги променя в магнити или променя силата или ориентацията на техния магнетизъм.

Изследователският екип очаква, че 3D квантовите течни кристали могат да ни позволят да напреднем в областта на проектирането и създаването на по-ефективни компютърни чипове, като помагат на учените да експлоатират посоката на въртене на електроните. Откриването на 3D квантови течни кристали може също така да допринесе за изграждането на квантови компютри, които ще декриптират кодовете или ще правят други изчисления при много по-високи скорости благодарение на квантовата природа на частиците.

Категории на статиите:
Физика

Коментари

  • Материята е последното действие от творенето в без пределноста на все мира. Творенето започва от покоя във всемира, постигането на двоичното монадно съществуване, което след достигане предела на слънчевата светлина твори материята. Материята предтавлява т.н. двоично-троично съществуване изграждане на атома. Ако това са постигнали много скоро физиката ще постигне, че в без пределността закони и постоянство на материята не съществуват. Творенето се постига от първично_постигнатото количествено слабо гравитационно движение- с малка скорост. След него следва енергизирането на само_творените първично не_повторими частици в гравитационно движение с безпределна скорост на движение, след което се постигат първичните не_повторими по форма, състав, двоични същности – монади и т. н., докато накрая в материята се постигне скорост на движение V=0.Това което следва е завръщането състава на градивните монади в покоя, като същини в покой. Гравитацията е постоянно действаща същност за изграждането на всичко във всемирната безпределност със постоянно и неповторимо заменяне (не променяне, еволюция или революция) скоростта на движение.
    ‘Всичко е във скоростта, всичко е от скоростта“. Това е общата физика която планетната наука търси да постигне, като закон – постоянно и непроменимо. Пожелавам на всички любознателни да всеки да постигне своя път в живота, без да търси мисли на заем от когото и да е, каквато и титла да има. На всеки човек е дадено развитието, което сам трябва да го постигне. С уважение към четящите това писмо и пожелание да не критикува нищо от живота, постигнатото и ползвано като интелект на заем от други. За да не постига намеса в живота на други, когато не желае да се откаже от постигнатия си интелект, добре е след четенето да се върне към него. Така ще може да изживее спокойно дадения му живот. Илморо – Павел

    Илморо - Павел Николов. 14 юли 2017 20:49 Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


*

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори