В интерпретациите на квантовата реалност победи плурализмът

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Антония Михайлова

Физиците не престават да очакват от интерпретациите и приложенията на квантовата реалност нови открития и изненади. Мненията на специалистите по тази и редица други актуални теми на съвременната физика са публикувани в изданието New Scientist.

„Вярвам във физическата реалност, която превъзхожда собствените ми очаквания“, изказва гледната си точка физикът Йоханес Кофлер от Института за квантова оптика към обществото „Макс Планк“.

В копенхагенската (една от най-популярните) интерпретации на квантовата теория фигурира вълновата функция, с еволюцията на която е свързано описанието на наблюдаваната физическа система. В такъв подход, за да се разбере състоянието на квантовия обект (например електрон), е необходим класически пример – обект, подчиняващ се на законите на класическата физика.

В резултат процедурите по измервания на частицата изменят състоянието на уреда и по това изменение може да се съди за изходното състояние на квантовата частица. Получава се, че за самия електрон може да се говори само като се провежда измерване над него.

В този контекст нерядко се говори за котката на Шрьодингер, намираща се в затворена кутия. Може да се разбере дали животното е живо, или мъртво (състоянието на квантовия обект), само като се отвори кутията (провеждайки измерение).

Друг аспект на квантовата теория е заплетеното състояние. Квантовото заплитане се проявява тогава, когато свойствата на обектите, първоначално свързани помежду си, се оказват свързани (корелирани) дори при разделянето им на разстояние – изменението на свойствата на единия обект при отдалечаване от другите от системата се отразява на свойствата на останалите.

Това в известен смисъл (в зависимост от интерпретацията на квантовата механика) противоречи на принципа на локалност, според който такава корелация не трябва да има. „Светът е съществувал преди мен, съществува с мен и ще съществува след мен“, заключава Кофлер.

„Мисля, че мога с увереност да кажа, че никой не разбира квантовата механика“, е отбелязал преди няколко десетилетия американският физик и Нобелов лауреат Ричард Файнман.

В декемврийския брой на сп. New Scientist се излагат и гледните точки на учените по редица актуални въпроси от съвременната физика. По-конкретно се обсъждат въпроси, свързани с безкрайността, вероятността и понятието време.

Категории на статиите:
Наука

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори