Вселената се ражда в мехур в черна дупка

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Whataboutphysics.com
Антония Михайлова

Физици от Испания и САЩ са описали зараждането на мехур на нова вселена в черна дупка на ранните етапи от развитието на старата вселена, което зависи от масата на черната дупка и води до появата на доменни стени*.

Тези двумерни (в триизмерно измерение) структури, както смятат авторите, се проявяват само в гравитационно взаимодействие.

Тяхното откриване ще стане доказателство за хипотезата за Мегавселена и ще обясни природата на тъмната материя. Изследването е публикувано в arXiv.org.

Учените са разгледали т.нар. вакуумни мехури, които могат да се зараждат и разширяват в инфлационния стадий на еволюцията на Вселената. В края на този стадий мехурите губят своята кинетична енергия (забавят разширението) и формират черни дупки.

По-нататъшната еволюция на мехурите се определя от масата на черните дупки. В случай че тя е по-малка от критичната стойност, мехурите колапсират в сингулярност – точка в пространство-времето с безкрайна плътност.

В противен случай мехурът продължава разширението и вътре в черната дупка образува нова вселена, която се съединява със старата вселена чрез червеева дупка – тунел в пространство времето.

По подобен начин на ранните етапи от еволюцията на Вселената, според авторите на изследването, може да са възникнали нови (дъщерни) светове и отделящи ги от старата (родителска) вселена доменни стени.

В своята работа физиците са описали спектъра на масите на черните дупки, в които мехурите могат да еволюират в сингулярност или в дъщерни вселени.

Последните от останалите вселени се ограничават от доменни стени. В теорията на космологичните мехури голям принос са внесли съветски и американски физици, по-конкретно Сидней Коулман, Яков Зелдовид, Вячеслав Муханов и Александър Виленкин (един от авторите на новото изследване.

––-

*Доменна стена – граница между магнитните домени с различни посоки на намагнитеност. Доменът е област във феромагнитен кристал, в която съществува самопроизволно намагнитване при температури по-ниски от точката на Кюри.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Вселена

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори