Могат ли различните науки да бъдат унифицирани?

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Ивайло Красимиров

Светът около нас е населен от огромно разнообразие от неща – от гени и животни до атоми, частици и полета. Въпреки че всички те могат да бъдат описани от естествените науки, изглежда, че някои могат да бъдат разбрани само чрез законите на биологията, докато други могат да бъдат изследвани само с помощта на химия или физика. А що се отнася до човешкото поведение, дисциплини като социология или психология са най-полезни.

Това богатство е заинтригувало философите, като ги кара да мислят за това как науките са свързани (или изключени), но и за това как нещата в света се свързват едно с друго. Новият ни проект, наречен Метафизично единство на науката, финансиран от Европейския съвет за научни изследвания, се опитва да отговори на тези въпроси.

Като цяло философията разграничава два основни въпроса в тази област. Първо, там е гносеологичният въпрос за това как специфични науки или теории са свързани помежду си. Например, как биологията е свързана с физиката или психологията с биологията? Това е въпрос, който се фокусира върху състоянието на нашите знания за света. Той включва разглеждане на концепциите, обясненията и методологиите на различните науки или теории и проучване как са свързани.

Но има и метафизичен въпрос за това как нещата в света са свързани помежду си. Дали са над нещата, които се постулират от фундаменталната физика? Тоест, дали молекули, предмети, гени и животни са просто сложни агрегати от субатомни частици и техните основни физически взаимодействия? Ако това е така, живата материя по какъв начин е по-различна от неживата материя?

Това е въпрос с много труден отговор, не на последно място поради екзистенциалната тежест, която носи. Ако хората, наред с други неща, са само суми от физически частички, тогава може да се чудим как можем да осмислим неща като съзнание, емоции и свободна воля.

Бихме могли да картографираме съществуващите философски позиции в две крайности. От една страна, съществува редукционистката позиция, която под една форма твърди, че всичко е направено и се определя от физически градивни елементи – няма предмети, животни, икономическа инфлация или гени, само частици и полета. Това означава, че науки като химия и биология са само полезни инструменти за разбиране и манипулиране на света около нас.

По принцип „правилната“ физика би обяснила всичко, което се случва и съществува в света. Следователно това може да бъде или да помогне за изграждането на основа за единна теория. Според това дори нещо толкова сложно като съзнанието, което макар науката все още да не обяснила правилно, в крайна сметка се свежда до физическо поведение на частиците, съставляващи невроните в мозъка.

От друга страна, съществува плуралистичната позиция, която твърди, че всичко в света има автономно съществуване, което не можем да премахнем. Макар че може да има смисъл, в който химическите, биологичните или икономическите образувания да се управляват от физическите закони, тези образувания не са просто съвкупност от физически частици. По-скоро те съществуват в някакъв смисъл над и над физическото.

Това означава, че специалните науки не са просто инструменти, които служат на конкретни цели, а са точни и верни описания, които идентифицират реалните особености на света. Поради това много плуралисти са скептично настроени дали съзнанието изобщо може да се обясни с физиката – подозирайки, че всъщност то може да бъде повече от простия сбор на неговите физически части.

Има доказателства в подкрепа както на редукционизма, така и на плурализма, но има възражения и срещу двете. Докато много философи в момента работят върху адресирането на тези възражения, други се фокусират върху намирането на нови начини за отговор на тези въпроси.

Оттук идва и разбирането за „единството на науката“. Идеята произлиза от редукционистката страна, като се аргументира, че науките са унифицирани. Но някои форми на единство отхвърлят редукционизма и строгата йерархия, между науките, но въпреки това се придържат към широката теза, че науките по някакъв начин са взаимосвързани или зависими една от друга. Различни екипи работят по това да се определи най-точно единството на науката и вероятно в скоро време работата им ще даде резултат.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Наука

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори