Образовани жени ще спасят планетата от пренаселване

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

© SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan)
Антония Михайлова

Населението на Земята ще достигне своя пик – 9,4 милиарда души – към 2070 година, а към края на сегашното столетие ще се снижи до девет милиарда.

Такива цифри са представени в нова книга, създадена от екип от 550 експерти на Международния институт по приложен системен анализ (IIASA) в Австрия.

Прогнозата отчита измененията в образованието на населението, а също неговото застаряване. Монографията е представена на 23 октомври във Вашингтон.

Авторите за първи път изчислили бъдещото население на 195 държави на планетата не само по пол и възраст, но и по ниво на образование. Според демографите последният фактор има решаващо значение.

При сценарий на бързо повишаване на образователното ниво на световното население броят на жителите на Земята към 2100 година ще бъде най-много 8 милиарда души, а след това ще спре да нараства. В обратния случай може да се очаква пик от 10 милиарда души. Междинният сценарий е дал показател от 9 милиарда.

„Когато жените станат по-образовани, те ще получат повече власт да вземат репродуктивни решения и да определят размера на своето семейство – на практика това почти винаги означава по-малко деца“, казва ръководителят на проекта Волфганг Лутц.

Освен това авторите смятат, че сегашната тенденция на застаряване на населението, очевидна в Япония и страните от Западна Европа, ще се установи и в други региони на планетата.

Новите изчисления на демографите силно се отличават от неотдавнашната прогноза на ООН, която предвижда 11 милиарда души към 2100 година. Например за Нигерия специалистите на ООН прогнозират ръст на населението със 160 до 914 милиона души, изхождайки от това, че сегашният коефициент на раждаемост (шест деца на една жена) ще се съхрани до края на столетието.

Авторите на новата книга твърдят, че в същата африканска страна коефициентът на фертилност вече се е снижил до 5,5 деца и в бъдеще рязко ще спада поради повишаването на нивото на женското образование в Нигерия.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Синя луна

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори