Още нещо за златното сечение

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Помните ли статията „Божествените закономерности на числата“? Изпрати ни я преди около година нашият читател Димитър Стоянов, който сега ви предлага да се убедите, че буквално всяко число, помощта на своето реципрочно число се доближава все по-точно до златното сечение.

Предлагаме ви неговото писмо така, както ни го е пратил.

Както в природата навсякъде около нас се виждат форми, които копират точно пропорцията на златното сечение, така и всички цели числа посредством техните (реципрочни числа плюс единица) копират и се доближават абсолютно точно до пропорциите на златното сечение.

Всички числа, които са над единицата, притежават свои собствени реципрочни числа, които са разположени от нулата до единицата.

На свой ред и всички числа, които са разположени от нулата до единицата, също са реципрочни числа на строго определени числа, които са разположени от единицата до безкрай, тази закономерност се отнася както за положителните, така и за отрицателните числа.  

Единицата е неутрална, без реципрочно. На нея се делят всички числа, и цели, и реципрочни.

Последователна числова редица, която започва от, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, расте от малко число в посока дясно до безкрай.

То техните реципрочни, от 0,5 за (2),,,0,333333 за (3),,,0,25 за (4),,,0,2 за (5),,,0,1666667 за (6),,,0,14285714 за(7),,,0,125 за (8) намаляват в обратна последователност, от, 0,5,,,0,33333,,,0,25,,,0,2,,, до,,,,,0,00000000000000000000,,,,,,1.

Същото се отнася и за числата и техните реципрочни които са със знак минус, но с противоположна посока.

Това са всъщност едни много елементарни закономерности, които науката пренебрегва, които всъщност са основата или фундаментът не само за математиката, но и с абсолютна точност доказват и чрез техните си числени трансформации копират абсолютно точно движението и трансформациите на енергиите, от които се изгражда всичката материя в природата и в Космоса.

Искам да ви покажа една елементарна закономерност, как всички реципрочни числа заедно с техните си цели числа се завъртат около числата на така нареченото златно сечение. Тука не става въпрос за редицата на Фибоначи или за други известни на науката закономерности, с които се открива златното сечение, а за една много елементарна закономерност.

Като се започне още с числото (2) от числовата редица и всяко следващо число до безкрай, то техните реципрочни плюс единица стават цели числа, които са и числа връзки между две съседни числа.

Пример; за числото (2) – негово реципрочно е 0,5 плюс 1 =1,5 и оттук 2 Х 1,5 = 3

за числото (3) – негово реципрочно е 0,3333333,,,, плюс 1 =1,3333333,,, и пак 3 Х 1,3333333 = 4

за числото (4) – негово реципрочно е 0,25  плюс 1=1,25 и пак 4 Х 1,25 = 5

за числото (5) – негово реципрочно е 0,2   плюс 1 =1,2   и пак 5 Х 1,2 = 6.

И така с всички възможни цели числа, при умножение, с техните реципрочни числа плюс (1) единица, резултатът е негово съседно число (близки взаимодействия).

Същото е и когато се делят две поредни съседни числа, от малко на голямо число и обратно, и се получава число и негово реципрочно. Пример: 2/3=0,66666667 и обратно 3/2=1,5, получава се число и неговото реципрочно.

И сега вече се работи само с реципрочните плюс 1. На свой ред и тези (реципрочни + 1) вече си имат и те свои реципрочни числа. И пак по същия път – записва се числото и неговото реципрочно,

реципрочно плюс 1, и неговото реципрочно пак плюс 1, колкото повече се записват в тази последователност (тези числа връзки, които са между две съседни числа), с всяка следваща единица, която се записва към реципрочните числа, то и толкова повече се доближават всички числа до златното сечение, с абсолютна точност, с милионни, десетомилионни, стомилионни, милиардни, десетомилиардни, стомилиардни и т.н. до безкрай.

Една малка подробност, за да се види този път, трябва да се записват всички числа заедно с техните си реципрочни числа, плюс единица. Дадена формула показва решението само на една-единствена задача, а не може да покаже този път на закономерност и не позволява да се види как всички числа се завъртат едни спрямо други (цели и реципрочни) около златното сечение, и посоките им на движение едни спрямо други (цели и реципрочните им).

За какво става въпрос:

за числото 2 и неговото реципрочно 0,5;

0,5 + 1 =1,5  и реципрочно на 1,5 е 0,6666667 + 1 = 1,66666667

и реципрочно на 1,6666667 е 0,6 + 1 = 1,6

и реципрочно на 1,6   е  0,625 + 1 = 1,625

и реципрочно на 1,625 е 0,61538462 + 1 = 1,61538462

и реципрочно на 1,61538462 е 0,61904762 + 1 = 1,61904762

и реципрочно на 1,61904762 е 0,61764705 + 1 = 1,61764705

и реципрочно на 1,61764705 е 0,6181818  + 1 = 1,6181818

и реципрочно на 1,6181818  е 0,61797752 + 1 = 1,61797752

и реципрочно на 1,61797752 е 0,61805555 + 1 = 1,61805555

и реципрочно на 1,61805555 е 0,61802575 + 1 = 1,61802575

и реципрочно на 1,61802575 е 0,61803713 + 1 = 1,61803713

и реципрочно на 1,61803713 е 0,61803278 + 1 = 1,61803278

и реципрочно на 1,61803278 е 0,61803444 + 1 = 1,61803444

и реципрочно на 1,61803444 е 0,61803381 + 1 = 1,61803381

и реципрочно на 1,61803381 е 0,61803405 + 1 = 1,61803405

и реципрочно на 1,61803405 е 0,61803396 + 1 = 1,61803396

и реципрочно на 1,61803396 е 0,61803399 + 1 = 1,61803399

Така е и с всички други числа, и техните реципрочни +1, но най добре се вижда пътят им, като се записват последователно целите числа отгоре, а техните реципрочни – отдолу,

или за числото (3), и неговото реципрочно + 1; цели; 1,3333333; 1,75; 1,57142857; 1,636363; 1,6111111; 1,6206896; 1,6170213; 1,61842104;

реципрочни; 0,75; 0.57142857; 0,6363636; 0,611111; 0,6206896; 0,6170213; 0,61842104; 0,6178862;

1,6178862; 1,6180904; 1,6180124; 1,6180422; 1,6180308; 1,6180351; 1,6180335; 1,6180341; 1,6180339;

0,6180904; 0,6180124; 0,6180422; 0,6180308; 0,6180351; 0,6180335; 0,6180341; 0,6180339; 0,618034.

Колкото повече числа се записват след десетичната запетая и се записват в тази последователност, то се получава все по-точен резултат за златното сечение.

Може да се работи и с научен калкулатор, просто трябва да има опцията (1/) за превръщане на цяло число в реципрочно, и просто се прибавя единица, и пак се превръща в реципрочно и т.н.

Буквално на всички числа като се прибавя към реципрочните им (1) и се работи пак по същия начин, се доближават все по-точно до златното сечение.

С поздрав: Д. Стоянов

Категории на статиите:
Фокус

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори