Повече хеви метал – по-малко паразити

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

pixabay.com
Ивайло Красимиров

Двама изследователи откриха взаимовръзка между инфекциите и музиката. Противоречива теория за еволюцията на човека, трябва да обясни констатациите.

Колкото по-малко паразити, толкова повече хеви метал банди. До такова заключение стигат Фарид Пазхоохи и Карлос Луна от Университета Миньо (University of Minho), Португалия на база данните от 45 европейски страни.

Както двамата пишат в „Evolutionary Psychological Science“  връзката трябва да се търси в антисоциалното и антирелигиозно аутсайдерство на метал сцената, която като тенденция е по-малко приета в по-малко здравите общества, защото предполага повече нетолерантност спрямо аутсайдерите.

Хипотезата на Пазхоохи и Луна се базира на противоречивата Теория за паразитен стрес, според която инфекциите и паразитите са най-значимия фактор за човешките стойности и култура. По тази причина има взаимовръзка между високата степен на заболеваемост и отхвърлянето на хора с отклонения в поведението и аутсайдери, за да не бъдат „прихванати чуждите болести“, според тезата.

Въпреки това, предполагаемата причинно-следствена връзка не изглежда да е в състояние да издържи на по-строг контрол: Възможно е по-високата заболеваемост и културните характеристики да имат общи социални причини – или, според антрополога Петър Фрост от университета Лавал, причинно-следствената връзка може да е точно обратната – повече хеви метал – по-малко паразити.

Резултатите на  Пазхоохи и Луна в никакъв случай не са еднозначни. Двамата учени са намерили връзка между броя на хеви метал бандите на глава от населението и общия брой жители на една страна както и с индекса за човешко развитие, който се използва за измерване на техническото и социално равнище на дадена страна.

Те се аргументират, че връзката с паразитите била по-силна, но техният анализ не казва нищо за типовете хеви метал – някои са обществено по-приемливи, спрямо други като Black или Dead метал, чието обществено проникване е по-слабо, но е силно обвързано с определени субкултури.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Да, бе

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори