Редактирането на гени продължава, проектирането на деца засега е забранено

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Антония Михайлова

Генетици от цял свят обсъдиха възможността за „проектиране“ на хора още преди тяхното раждане. Тази насока все още търпи жестока критика, но учените сериозно са се захванали с човешкия геном.

Международният конгрес по генетика миналата седмица засегна сложни етични въпроси за намесата в развитието на човешките ембриони. Почти 500 учени, специалисти по етика, юристи и правозащитници от повече от 20 страни се събраха в САЩ, за да обсъдят правилата за използване на технологии за редактиране на гени в човешкия организъм.

Обсъждането било доста емоционално – с картини на мрачното бъдеще, сълзи и молби за помощ.

Голяма част от споровете се въртяха около априлския експеримент на китайските учени по използване на инструмента за ДНК редактиране –CRISPR–Cas9, за модифициране на гени в нежизеспособни човешки ембриони.

Намесата в ембрионите вече е станала реалност и бариерата за „проектирането“ на деца са само старите етични норми. Учените стигнали до общото мнение, че такива експерименти не може да се осъждат, но преди клиничното приложение на редактирането на гените на все още неродени деца е необходимо да се решат въпроси на етиката и безопасността на генните модификации.

В момента повечето страни ограничават генните експерименти с човешки ембриони. По-конкретно в Китай е забранено имплантирането на генномодифицирани ембриони на жени, тоест все още китайките няма да раждат ГМО деца.

В някои страни нормите са още по-жестоки и забраняват редактирането на гените на човешки ембриони дори в лаборатория. Ясно е, че смелото решение за внедряване на генното редактиране в клиничната практика в тези страни среща сериозно съпротивление от страна на скептиците.

Противниците на идеята за намесата в ДНК на ембрионите твърдят, че такива модификации може да имат непредсказуеми последствия за потомството. Освен това такава крачка може да създаде неравенство и дискриминация от нов тип, при която богатите родители избират например цвета на кожата на своето дете или „проектират“ неговата външност и физически данни.

В същото време някои страни прилагат нови технологии. Например Израел вече поощрява инвитро оплождането и тестването на ембрионите за отсъствие на генетични заболявания.

Страни като САЩ и Великобритания провеждат успешни изпитания на редактирането на гени за лечение на левкемия, ХИВ и хемофилия. В Китай това все още е забранено, но ситуацията скоро може да се промени.

На конгреса имало и остри изказвания на хора, чиито роднини страдат от вродени заболявания. Редактирането на ембриони би могло да помогне да се предотвратят такива случаи.

Резултат от конгреса е общото мнение, че експериментита по редактиране на гени при вече родени хора (деца и възрастни) трябва да продължат и да се разширят. В същото време засега учените следва да се въздържат от използване на генномодифицирани ембриони за иницииране на бременност.

По такъв начин конгресът не станал очакваната превратна точка в генните манипулации с човешкия геном. Учените решили да оставят всичко, както си е, и не призовали към преразглеждане на съвременните строги мерки, ограничаващи редактирането на човешки ембриони.

Това обаче не означава, че отделни страни не могат да отменят зараните. Светът вече е виждал аналогични спорове за ГМО, клонирането, трансплантацията на органи и т.н.

Категории на статиите:
Генетика

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори