Сливане на черни дупки в гигантска звезда предизвикало вълните на пространството

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

© Mark A. Garlick
Антония Михайлова

Регистрираните от обсерваторията LIGO гравитационни вълни са възникнали в резултат на сливането на две черни дупки, намиращи се в гигантска звезда, смята Ейбрахам Льоб от Харвардския университет в САЩ. Резултатите от изследването са публикувани в arXiv.org, съобщава New Scientist.

Ученият обяснява своята идея с наблюдаваните от телескопа „Ферми“ мощни гама-експлозии, които вероятно са свързани с откритите от обсерваторията LIGO гравитационни вълни – смущения на пространство-времето. Според учения регистрираният от LIGO рентгенов сигнал е бил прекалено мощен за сливането изключително на две черни дупки.

Както е установил Льоб, наблюдаваният сигнал може да се получи от гигантска звезда, в която е разположена двойка сливащи се черни дупки. След като двата гравитационни обекта се обединят, околната материя се стоварва върху черните дупки и предизвиква мощно изхвърляне на рентгеново лъчение. Обемът на светилото при това трябва стотици пъти да превишава слънчевия.

Двойката черни дупки в звездата може да е възникнала в резултат на бързото ѝ въртене. В такъв случай протича деформация на ядрото на светилото – то приема формата на гира и се разпада на две части, всяка от които в бъдеще (след прекратяване на термоядрените реакции в звездата) еволюира в самостоятелна черна дупка. Хипотезата н учения още не е била потвърдена експериментално.

Космическата обсерватория „Ферми“, разположена на околоземна орбита, е фиксирала слаб гама-сигнал 0,4 секунди, след като обсерваторията LIGO е открила вълните на пространство-времето. Астрофизиците, работещи с телескопа „Ферми“, са пристъпили към търсене на източника на гравитационните вълни в електромагнитните диапазони един час след откритието на LIGO.

В гравитационната обсерватория са изяснили, че източник на събитието GW150914, свързано с гравитационните вълни, е разположен в Южното полукълбо. На това място, в съзвездията Кит или Риби, телескопът „Ферми“ е открил източника на необичайни гама-лъчи. Обсерваторията не е могла да определи по-точно местоположението на източника. Данните от „Ферми“ не са били потвърдени от телескопа INTEGRAL (International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory).

Природата на сигнала, получен от „Ферми“, не се обяснява с излъчването на магнетари, пулсари или неутронни звезди. Събраната от космическия телескоп статистика не е достатъчна за заявяването на откритие (съществува вероятност сигналът да е породен от флуктуации в атмосферата). Учените продължават сътрудничеството с LIGO.

Категории на статиите:
Вселена

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори