Високоенергийни лъчи извират от сърцето на Млечния път

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

© X-ray: NASA/UMass/D.Wang et al., IR: NASA/STScI
Антония Михайлова

Астрофизици са открили източник на изключително високоенергийни космически лъчи в центъра на Млечния път. Енергията на тези лъчи е приблизително 100 пъти по-голяма от енергията, получена при ускорение на частиците в Големия адронен колайдер. Статията на учените е публикувана в сп. Nature.

Космическите лъчи могат да достигат енергия от няколко петаелектронволта (ПеВ), тоест от порядъка на 1015 електронволта. Това подразбира, че някъде в нашата галактика трябва да се наблюдава източник на такова високоенергийно ускорение, но никакви от наблюдаваните преди космически обекти не подхождали за тази роля. Дори свръхновите и плерионите произвеждат енергия само до 100 ТеВ, тоест 1014 електронволта.

Но в своята научна работа международният екип учени от 12 страни за първи път са публикували резултати от наблюдения, които свидетелстват за наличие на източник на ПеВ излъчване в центъра на нашата галактика.

Изследователите наблюдавали в периода от 2004 до 2013 година централната част на Млечния път с помощта на системата телескопи HESS в Намибия. Учените търсили в централния регион източници на високоенергийно дифузно гама-лъчение. Те успели да открият такъв източник в първите три години от наблюденията – това се оказала централната молекулярна зона, която се намира приблизително на 500 000 светлинни години от нас.

Молекулярните облаци в тази зона са подложени на въздействието на космически лъчи, чиито частици се движат приблизително със светлинна скорост, и така се раждат високоенергийни гама-лъчи. Учените искали да определят какъв обект в централната молекулярна зона може да придава такива енергии на частиците.

В този регион се намират множество източници на високоенергийно лъчение, но най-вероятният кандидат според изследователите е свръхмасивната черна дупка Стрелец А*. И все пак, макар че физиците се придържат към мнението, че именно тя ускорява частиците, предстои им да изучат дали тя е единственият такъв източник.

Централният молекулярен облак е област от Млечния път, богат на молекулярен газ, който се разполага в централния регион на галактиката близо до съзвездие Стрелец. В него се наблюдават различни остатъци от свръхнови и емисионни мъглявини.

Категории на статиите:
Вселена

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори