Черната кула на Саурон: учени намерили приемника на дявола

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

© Mike Pitts
Антония Михайлова

Група учени преди известно време се отправили във Великобритания да търсят следи от събитията, известни от книгите на Дж. Толкин и филма „Властелинът на пръстените“. Те успели да открият Черната кула – приемник на дявола Саурон.

Къде се е намирала тя и какво се случва днес на това място, разказва проф. Ернст Мулдашев.

Пръстените на елфите

Аргументи и факти“: Г-н Мулдашев, казвате, че на територията на Англия сте успели да намерите точка, отстояща точно на 6666 км от свещената планина Кайлаш в Тибет. С какво е забележителна тя?

Ернст Мулдашев: Точка 6666, изчислена от изявения математик Шамил Циганов, се пада точно на върха на кръгла пирамида, наречена Силбъри хил. Височината на това явно изкуствено на вид и доста свежо съоръжение е 40 метра. Пирамидата е заобиколена от дълбок ров, пълен с вода. От всяка посока от върха на пирамидата се спускат по два акведукта за стичане на вода от нейния връх.

Но най-любопитното е, че в кръглата пирамида Силбъри хил, която е била изградена ок. III хил. пр.н.е., сякаш са вградени три пръстена – отсечен връх във вид на пръстен с диаметър 30 м, стъпало във вид на пръстен с диаметър 60 м и основа с диаметър 170 м.

Намеквате, че това съоръжение е създадено именно за легендарните три пръстена на елфите, притежаващи, ако се вярва на „Силмарион“ и книгата „Властелинът на пръстените“, чудодейна сила?

От тези източници става ясно, че трите пръстена на елфите са притежавали силата на първоелементите – Огън, Вятър и Вода – и са могли да сътворяват живот. Искам още веднъж да отбележа, че пирамидата Силбъри хил, състояща се от три пръстена, е свързана (чрез числото 6666) с Кайлаш, край който се намира легендарният Град на боговете, където, както пише в тибетските текстове, е бил създаден земният живот. Разбира се, изкачването на върха на Силбъри хил е забранено заради силната енергия, там всичко е заградено.

Ако следваме вашата логика, излиза, че на територията на съвременна Англия някога е бил създаден животът с помощта на трите пръстена на елфите?

Но съзидателната работа на елфите, както може да разберем от „Силмарилион“, е била възпрепятствана от други сили – дявола Мелкор и неговия приемник Саурон. Те построили Черната кула, където били концентрирани всички черни сили, насочени срещу замисъла на елфите. Но дори не съм си и помислял, че Черната кула вероятно е бил разположена само на 1,5 км от „пирамидата на трите пръстена“ и я е докосвала с „пипала“.

Война срещу ангелите

Какви пипала?

На 1,5 км от Силбъри хил е разположен мегалитен (от огромни камъни – б.р.) комплекс (най-големият в Англия), наречен Ейвбъри. Той представлява пръстен с диаметър 500 м, съставен от вкопани в земята мегалити с размер около 5×3 м и заобиколени от дълбок ров. В този пръстен се намират още два мегалитни пръстена с диаметър около 100 м, които не са разположени симетрично, както трите пръстена ва пирамидата Силбъри хил.

Но най-главното е, че това са „пипала“, съставени от същите мегалити и излизащи от големия пръстен така, че огъвайки се на 2-3 километра, обхващат монумента Силбъри хил от изток и запад. Преминахме през всяко от „пипалата“ и се убедихме в това. Особено ни впечатли откритата схема на целия комплекс, направена от неизвестен автор още през 1650 г.

Искате да кажете, че на мястото на Ейвбъри някога е била разположена Черната кула на Саурон?

Да, ако се вярва на древното писание „Силмарилион“. Главната цел на Саурон е била заглушаването на съзидателната работа на трите пръстена на елфите. Затова „пипалата“ на Черната кула са обхващали „пирамидата на трите пръстена“.

Но от това предположение произтича още едно. Напълно е възможно тази схема, при която трите пръстена се вписват един в друг около единен център както в Силбъри хил, да е съзидателна схема на живота. Докато схемата, в която в големия пръстен един до друг са разположени два по-малки (формиращи два центъра на съзидание), е схемата на Саурон, тоест схемата на Главния пръстен на властта.

Не е изключено Главният пръстен на властта да е създаден именно тук – в Ейвбъри, след неговото изчезване Черната кула, тоест Ейвбъри, се е разрушила. Това, което виждаме днес, са останки от нещо величествено, докато Силбъри хил (пирамидата на трите пръстена на елфите) се е съхранила почти недокосната до днес.

Кои са елфите?

Това са ангели. За съжаление съвременните хора нямат възможност да общуват с тях, но за тяхното съществуване говорят всички религии, а и хората вярват в това.

Какви доказателства за съзидателната дейност на ангелите-елфи можете да дадете?

За това говорят много древни монументи във Великобритания и Ирландия.

Магията на трите пръстена

След страшен катаклизъм преди 13 000 години, когато в района на Бермудския триъгълник е потънал остров Нуменор, на Земята, както пишат Платон и Блаватска, настъпили стодневна тъмнина и студове. Но най-страшното било това, че изчезнала паметта на хората и другите разумни същества, а заедно с нея си отишли и знанията – основата на живота на този свят, където властвали психически енергии.

„Книгите на Толкин не са роман в стил фентъзи. Това са легенди.“

Питър Джаксън

От древното писание „Силмарилион“, по което е написан „Властелинът на пръстените“, можем да разберем, че най-много пострадали хората, гномите и хобитите, а ангелите-елфи съхранили знанията за своите велики заклинания. Именно те създали 16 пръстена с вложена в тях сила на заклинанията, за да адаптират преди всичко хората и гномовете към новите условия на живот.

Но главните три пръстена били използвани от елфите не за адаптация, а за съзиданието на нови форми на живот. Очевидно затова е била построена „пирамидата на трите пръстена“, наричана Силбъри хил.

Нима ангелите са създали живота?

По време на тибетската експедиция „В търсене на Града на боговете“ (1999 г.) успяхме с очите си да видим Града на боговете и да разберем, че гигантските пирамиди и огледала на времето тук са построени във вид на огромна каменна ДНК, а тибетските лами твърдяха, че именно в Града на боговете е създаден земният живот. Нищо такова свръхневероятно, както в Тибет, няма в Англия. Там има много интересни неща, но едва ли там се е създал животът като такъв.

Тогава защо през цялото време говорите за съзидателната работа на трите пръстена на елфите?

Струва ми се, че трите пръстена на елфите са изпълнявали ролята на превеждане на безтелесните форми на живот в материално състояние и обратното.

Днес има натрупани множество косвени свидетелства за съществуването на безтелесния свят. В него, както става ясно от религиите, живеят ангели. Йогите, които виждат безтелесния свят, смятат, че той е значително по-богат от материалния, а процесът на материализация-дематериализация съществува наяве.

Затова напълно е възможно трите пръстена на елфите да са изпълнявали тази роля, за да запълнят обеднелия след катастрофата преди 13 000 години материален свят. Появили се дошли от безтелесния свят хора, нови гномове, хобити, тролове и др., описани във „Властелинът на пръстените“. Животът встъпил в конкуренция за лидерство в материалния разумен свят. Победили хората.

Жилищата на хобитите

Изучили сте всички британски древни ръкописи? Какво казват те?

Независимо че територията на Великобритания и Ирландия не е толкова голяма, се оказа трудно да обхванем всички древни монументи. Те са прекалено много. Но е любопитно това, че в центъра на целия този конгломерат от монументи се намира Силбъри хил – „пирамидата на трите пръстена“.

Всички древни монументи може да се разделят на няколко групи. Едни от тях приличат на пирамиди (например Силбъри хил или Гластънбъри хил). Други представляват мегалитни съоръжения (Стоунхендж, Ейвбъри…). Трети са вбити в кръг дървени стълбове (Уудхендж, Санктуари), четвърти са ями с дълбочина до 20 метра във вид на три пръстена (!) с диаметър до 500 м. И накрая това са „гробници“ с различна форма и размери (до 150 метра), в които има подземни помещения.

Последната група древни монументи е най-многобройна, а и много от тях са скрити под земята, като например случайно открития монумент Овъртън. Към тази група се отнася и прочутият Нюгрейндж в Ирландия. Тяхната същност се състои в това, че в гробницата под земята обикновено са разполагани 7 каменни помещения с размери 2х3 метра, изградени от мегалитни плочи по определена схема. Обикновените хора ги смятат за жилища на хобити и гномове, но екскурзоводите казват, че това са астрономически съоръжения.

И все пак у нас се създаде впечатлението, че те по-скоро са материализиращи-дематериализиращи древни съоръжения. Много приличат на подобни в района на лабиринта на Минотавъра на остров Крит, където е невъзможно да се отрече такъв факт.

Искате да кажете, че именно в такива „гробници“ е протичал процесът на материализация, тоест превеждането от безтелесния живот в материалния?

Да, това е по-логично от фантазиите на тема астрономически календари.

Ако ви вярваме, какви живи същества биха могли да бъдат пресъздадени по такъв начин?

Не само материални същества, но и възможно същества, имащи способност да променят телесното състояние в безтелесно и обратно. На тази мисъл ни наведе посещението на гигантското пирамидално съоръжение, наречено Гластънбъри Тор, или „стъкленият остров“.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Загадки

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори