Носителите на редки фамилии са далечни роднини

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Антония Михайлова

Испански учени са изяснили, че мъжете, които имат доста редки фамилии, се явяват далечни роднини. Резултатите от изследването са публикувани в сп. European Journal of Human Genetics.

Обикновено фамилията се предава от поколение на поколение по мъжка линия, както и Y-хромозомата. В своето изследване учените се опитали да установят връзката между фамилиите на мъже и възможното сходство на техните Y-хромозоми.

В изследването взели участие почти 2000 доброволци от Испания. Учените избрали 37 испански фамилии, които били разпространени в различни региони на страната. След това фамилиите били разделени на пет групи в зависимост от тяхната честота на срещане – много разпространени (повече от 150 000 носители), разпространени (между 15 000 и 150 000), неразпространени (между 5000 и 15 000), редки (между 3000 и 5000 носители) и много редки (от 100 носители до 3000).

След това учените взели 1766 образци от ДНК от мъже, които носели една от избраните фамилии. Те нямали пряка роднинска връзка помежду си.

В резултат учените изяснили, че зависимостта между общата фамилия и сходството на Y-хромозомите не зависи нито от региона, където живее нейният носител, нито от типа произход на фамилията (производна от името на бащата или от професията).

Корелацията е пряко свързана с разпространеността на фамилията. Мъжете, които се явяват носители на необичайни фамилии (не повече от 6000 носители) обикновено имали много сходни Y-хромозоми (коефициент на корелацияя 0,906, p<0,0001). По такъв начин учените са на мнение, че притежателите на по-редки фамилии имат общи далечни предци.

Според изследването средната възраст на тези фамилии е около 500 години, но някои от тях са по-стари и достигат до 800 години. Тази възраст е изчислена чрез определяне на най-близкия общ прародител на участниците в изследването с конкретна фамилия. Така че това не е истинската възраст на фамилията, а по-скоро е точка във времето, когато у участника е открит най-близкият общ прародител, отбелязват учените.

В същото време носителите на разпространени фамилии нямали такова сходство на Y-хромозомата. Подобно изследване проведено по-рано от британски учени, също дало сходни резултати. Но изследване на ирландски учени е установило точно противоположното. В Ирландия носителите на разпространени фамилии имали сходни Y-хромозоми, докато притежателите на редки фамилии нямали такова сходство.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Генетика

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори