Страх от свръхестествени сили формирал древните общества

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Wikimedia Commons
Антония Михайлова

Макар съвременните общества от хора да имат най-различни образуващи фактори, известно е, че нашите предци, обединили се в първите организирани групи, са направили това поради страх от свръхестествени сили.

Психолозите отдавна си задават въпроса, съществуват ли конкретни форми на религиозна вяра, които са повлияли на организацията на древни социални култури.

В рамките на ново изследване учените са изяснили, че именно страхът пред свръхестествено наказание – приживе или след смъртта – е дал основния тласък към формиране на социуми. Въпреки общоприетите представи вярата на членовете на една група в едно божество и почитането му не са изиграли значителна роля.

Екип изследователи от няколко австралийски института са изучили 96 култури от Азиатско-Тихоокеанския регион и са сравнили получените данни с модели от еволюционната биология. Според авторите вярата в един бог не е изиграла значителна роля в културообразуващите процеси, чийто главен признак се смята взаимното коопериране между членовете на социума.

Тази хипотеза преди всичко доказва факта, че монотеизмът и вярата във всемогъщи свръхестествени сили в повечето изучени култури се е формирала чак след като примитивната община се е трансформирала в пълноценен социум.

Според изводите, представени в статия в изданието Proceedings of the Royal Society B, основен културообразуващ фактор е бил страхът на членовете на общината пред свръхестественото наказание – загуба на реколтата, нашествие на скакалци или природни катастрофи. Именно това чувство може да е било основен двигател на първобитния прогрес, който е довел до трансформация на примитивните села в градове с ясно социално устройство.

Екипът стигнал до този извод, след като събрал етнографски сведения от различни източници. Учените изследвали ранна литература за т.нар. морализаторство на висшите богове, а след това анализирали получената информация с помощта на различни филогенетични методи.

Авторите на изследването съобщават, че са открили 22 примера за формиране на общества с висока степен на политическа сложност и ниско ниво на морализаторство на висшите богове.

Те също разказват, че в хода на изследването били открити редица примери за пряка взаимовръзка между страха пред „небесното“ наказание и ускореното развитие на активното сътрудничество между членовете на социума, което в крайна сметка е довело до установяване на пълноценна цивилизация с високо ниво на политическа сложност.

В бъдеще учените планират да изяснят какво е накарало древните хора да вярват в свръхестествени сили. Основната научна хипотеза гласи, че разказите за божества и плашенето на другите по-пасивни членове на обществото са били главен метод за манипулация.

Именно религиозната вяра е допринесла за организирането на социална йерархия – главен фактор на формирането на всяка цивилизация. Изследователите се надяват да докажат всичко това в бъдещи изследвания.

Категории на статиите:
Загадки

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори