Какво е Резонансът на Шуман и как е свързан със човешкото съзнание

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

pixabay.com
Ивайло Красимиров

Резонансът на Шуман касае не само земята, но е свързан и може да доведе до промени в човешкото съзнание.

Резонансът на Шуман – наричан от някои сърдечния ритъм на майката земя и земна вибрация от други – всъщност е честота. Измерена на 7,83 Hz от електромагнитната честота на планетата, за да бъдем точни. Нека първо прегледаме фактите, които са ни известни.

Разбирането на Резонансът на Шуман

Започва с електрически бури – те са нещо повече от просто спектакъл или страшни събития. Електрическата буря генерира светкавици, които от своя страна създават електромагнитна енергия. Тази енергия циркулира под формата на вълна между йоносферата и земята, при което усилва честотите и ги превръща в резонансни вълни.

Откритието на тези резонансни вълни е направено през 1952 г. от В. О. Шуман, германски физик, от който Резонансът на Шуман получава името си.

С други думи, ние не живеем на земята, живеем вътре в нея – в своеобразна кухина. Тази кухина е създадена от връзката на земната повърхност с йоносферата, която обгражда нашата планета. Всичко вътре в тази зона, именно енергии и честоти, може да оказва влияние върху обитателите на земята.

Естествените енергии на майката земя

Въпреки че честотата може да варира нагоре и надолу, Резонансът на Шуман основно клони към една и съща стойност … Това беше доскоро. Напоследък честотата стои в граници около 8,5 Hz, но достига и до високи стойности от порядъка на 16 Hz. Но дори при стабилната стойност от 7,83 Hz Резонансът на Шуман оказва голямо влияние върху хора и животни. Предполага се, че промяната в честотата води дори до по-голям ефект.

Има фактори, които водят до флуктоациите в резонанса на Шуман. Влияние оказват например сезонни промени, слънчеви изригвания, електронни смущения, които могат да променят честотата по всяко време. Настоящото увеличаване на средната честота може да е резултат от увеличената човешка активност, дори от увеличаването на активността на мозъчните вълни на хората.

Резонансът на Шуман и човешкото съзнание

Различни изследвания показват, че този феномен може да влияе на човешкото съзнание. Както споменахме по-рано слънчеви изригвания могат да допринасят за пикове в честотите. Настоящото увеличаване на стойностите на честотите може да не е само резултат от увеличена човешка мозъчна активност, но може да е причината за променената мозъчна активност.

Вече знаем, че увеличението на електромагнитните честоти влияе на сателити и електрически мрежи, но възможно ли е и ние да сме засегнати? В основни линии, ние все още не разбираме каква точно е връзката, но знаците клонят към „да“.

Вячеслав Крилов, Руска академия на науките

Крилов предполага, че Резонансът на Шуман засяга не просто телекомуникационните услуги, но оказва влияние върху мелатонина, засягайки по този начин биологични функции като например циркадните ритми както на животните, така и на хората. Мелатонинът регулира не само моделите за сън, но също и кръвното налягане и репродуктивните функции.

Някои от най-лошите влияния могат да включват също рак и неврологични болести, водещи до смърт. Крилов вярва, че човешкото съзнание е засегнато просто защото честотите от резонанса на Шуман възникват в същия диапазон като честотите на човешкия мозък, точно където тета и алфа мозъчните вълни се пресичат. В крайна сметка, всичко което правим, се случва в тази зона на електромагнитно влияние.

Примерът с настроения осцилатор

Резонансът на Шуман може да бъде разбран по-добре с проучване на съвпадащи вибрации. Когато система от осцилатори се настрои, един осцилатор влияе върху друг. Когато един започне да вибрира, евентуално другият започва да вибрира в същата честота. Помните, че нашите мозъчни вълни и честотите на резонанса на Шуман са в един и същи обхват, нали. Така вече има повече смисъл.

Това създава „увлечение“ или „разпалване“. Думата „разпалване“ в случая се отнася до съвпадение на неврони в мозъка, създаващи синхроничност. Това е същият ефект, който се постига след пълноценна медитация. Ние сме в кохеретно съзнание, вибриращо меко на едно и също ниво. С всичко казано дотук, медитацията запазва връзката ни с резонанса на Шуман или с променливата честота на земята.

Широките антропологични доказателства показват, че хората интуитивно са синхронизирани с планетарния резонанс през цялата човешка история назад в мъглата на времето.“ – Ричард Алан Милър, психобиолог.

Много култури прилагат вибрационни техники с надеждата да се синхронизират с честотата на резонанса на Шуман или със сърдечния ритъм на майката земя. Те вярват, че тези честоти могат да лекуват ума и тялото при свързването на енергиите. Дори в приливите и отливите на тези енергии, високото кръвно налягане се намалява и депресията по някакъв начин се облекчава.

Някои вярват, че синхронизирането с тези енергии може ди ни доведе до просветление или до пробуждане. Възможно е с увеличаване честотата на резонаса на Шуман, ние да преминаваме към по-високо съзнание.

Нашите свързани честоти

Нашите познания за връзката на съзнанието с резонанса на Шуман е комплексно. Знаем, че електромагнитното поле ни влияе, но имаме много да учим.

На базата на това, което знаем досега, мисля, че еволюцията ни ще бъде силно повлияна от циркулацията на честотите от резонанса на Шуман, увеличавайки мозъчната активност и вероятно лекувайки аспекти на нашето съзнание, увредени от негативни енергии.

Бъдещето ще ни помогне да разберем повече за връзката ни с нашата планета и честотите, които споделяме.

Източник: Learning-Mind.com.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Отвъд науката

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори